Αγία Γραφή


Επισκέπτοντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάστε την Αγία Γραφή μέσω του διαδυκτίου και να την καταβάστε στο κινητό αλλά και στον υπολογιστή σας:

Η Αγία Γραφή στο διαδίκτυο (Μετάφραση TGV)
www.youversion.com/bible/173/jhn.1.tgv

Η Αγία Γραφή στο διαδίκτυο (Μετάφραση NTV)
www.youversion.com/bible/423/jhn.1.ntv

Η Αγία Γραφή για το κινητό σας
www.youversion.com/mobile

Η Αγία Γραφή για τον υπολογιστή σας
www.theword.net/index.php?article.download